ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ - CONTAINER SALES AND RENTALS

Print

 

container
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ:   Container Dimensions
  1. 20 ποδών εμπορευματοκιβώτιο για μεταφορά ξηρού φορτίου:

 

  1. 20 foot container for the transport of dry cargo
Εξωτερικό: Εσωτερικό:   External Internal
- μήκος: 6,06m - μήκος: 5,90m   - length: 6,06m - length: 5,90m
- πλάτος: 2,44m -πλάτος: 2,35m   - width: 2,44m -width: 2,35m
- ύψος: 2,59m - ύψος: 2,39m   - height: 2,59m - height: 2,39m
         
2. 40 ποδών εμπορευματοκιώτιο για μεταφορά ξηρού φορτίου:
    2. 20 foot container for the transport of dry cargo
Εξωτερικό: Εσωτερικό:   External Internal
c - μήκος: 12,03m   - Lenght: 12,19m - Lenght: 12,03m
- πλάτος: 2,44m -πλάτος: 2,35m   - width: 2,44m -width: 2,35m
- ύψος: 2,59m - ύψος: 2,39m   - height: 2,59m - height: 2,39m
         
Τα πιο πάνω εμπορευματοκιβώτια αντικαθιστούνται από τις ναυτιλιακές εταιρείες ανάλογα με την ηλικία και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
  The above information is provided by the shiping companies and depend on the condition and age of the containers
Διαθέτουμε προς πώληση και ενοικίαση. Με την πώληση ή ενοικίαση σας προσφέρουμε και τη μεταφορά τους σε όλες τις πόλεις και τα χωριά της Κύπρου.
  Containers are available for sale and for rent. With the sale or rental of containers we offer the delivery/transportation to all towns and villages in Cyprus

 

Copyright 2011 ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ - CONTAINER SALES AND RENTALS.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free